Uputstva za merenje i fotografisanje Vašeg prostora

Kako bi pojednostavili proces projektovanja, učinili ga bržim i ekonomičnijim sami možete da obavite neophodna merenja i fotografisanja, i da date podatke neophodne za početak procesa izrade rešenja.

MERENJE PROSTORIJA

 • ucrtajte osnovu prostora sa svim zidovima, prozorima, vratima i ispustima na zidovima ako postoje,
 • upišite dužine svih zidova u cm,
 • upišite visinu prostorije u cm,
 • ubeležite dimenzije svih prozora i vrata (dužine i visine), stranu na koju se otvaraju, visinu parapeta (rastojanje od poda do prozora), stubove u prostoru, kao i ispuste na zidu ako postoje,
 • ucrtajte grejna tela,
 • ubeležite dimenziju spuštenog plafona ako postoji,
 • ucrtajte sve utičnice i prekidače i ubeležite njihovo rastojanje do najbližeg zida, kao i njihovu visinu od poda,
 • izmerite dimenzije komada nameštaja ili dekorativnih elementata koje zadržavate (dužinu, širinu i visinu).

FOTOGRAFISANJE PROSTORIJA

Jako važno je da se svi segmenti u prostoriji vide na fotografiji. Shodno tome uvek možete napraviti kratak video zapis i to poslati.

 • fotografišite sa sredine ili naspramnog zida prostorije kako bi se ceo zid koji fotografišete video, od početka do kraja,
 • ponovite postupak sa preostalim zidovima,
 • fotografišite detalje, npr ispuste na zidu, spušteni plafon i slično,
 • fotografišite isključivo na dnevnom svetlu, iz segmenata, ako ne možete da sve prikažete na jednoj fotografiji,
 • imenujte slike redosledom fotografisanja kako bi dobili jasnu sliku o prostoru.